Disclaimer

Op deze pagina treft u de disclaimer van https://www.balibali.nl/ aan, zoals wij deze beschikbaar hebben gesteld. In deze disclaimer vertellen wij onder welk voorbereid de informatie op onze website aanbieden.

Intellectueel eigendom

Zolang de informatie op de website niet wordt gekopieerd is deze informatie geheel gratis om gebruik van te maken. Ook mag de informatie niet worden verspreid of op een andere manier worden misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bali Bali is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Bali Bali.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Bali Bali te mogen claimen of te veronderstellen.

Bali Bali streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Bali Bali aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www.balibali.nl/ op deze pagina.

0 0 stemmen
Geef beoordeling